НАШИ ОБСУЖДЕНИЯ

  ВИДАННЯ “HOMONANS”/ГОМОНАНС  

  Сайт-виданняHomoNanS  присвячено НОВІЙ ЛЮДИНІ МАЙБУТНЬОГО СУСПІЛЬСТВА. Така Людина появилася як концептуальний наслідок багаторічного онтологічного дослідження реалоадекватності людського буття. У відповідних рубриках подано Концепцію, Концепти, Публікації, Іміджологічні проекти та інші матеріали про нову Людину...

Уперше в світовому бутті та світогляді розроблено „Кардинально-новітню концепцію вдосконалення і трансформації сучасної ЛЮДИНИ (Homo Sapiens Sapiens) у ГомоНанСа (HomoNanS) –
ГОМОНАНСИЗМ” зі збереженням людської біосутності на основі нанотехнологій у взаємодії з ІКТ, що обумовлено необхідністю адекватності і сприяння їй задля виживання і поступу, – поліфункціональної життєдіяльності в революційно видозмінених майбутніх суспільствах і цивілізаціях.
For the first time in the world science and outlook the “Cardinal Innovative Concept of a Modern Human’s (Homo Sapiens Sapiens) Improvement and Transformation into a HomoNans” has been worked out and the applied homonansology – “HOMONANSISM” has been formed basing on the development of nanotechnologies following the lead of ICT and biocomputerization along with human biobasis preservation.


СФОРМОВАНО ГОМОНАНСОЛОГІЮ – ОСНОВИ НОВІТНЬОЇ НАУКИ ПРО НОВОАДЕКВАТНУ ЛЮДИНУ МАЙБУТНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ.
Автор цього видання, академік ©Бугрим В.В., 2000-2012